Instalatiile pentru detectarea, semnalizarea și avertizarea in caz de incendiu repreznta un sistem foarte bine pus la punct, al carui principal rol este de protectie.

Care este scopul final al instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor?

 • detectarea și semnalizarea în cât mai scurt timp posibil apariției unui început de incendiu în spatiile protejate;
 • alarmarea in timp util a personalului, echipelor de pompieri și a oricarei alte categorie de persoane aflate în zonă si care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
 • receptioneaza, respectiv transmite informatii catre alte sisteme cu care este interconectat

Care sunt principalii factori in urma carora se stabilesc instalaţiile de semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente construcţiilor?

 • riscul de incendiu;
 • tipul de clădire;
 • categoria de importanţă a construcţiilor ;
 •  parametrii ce trebuie supravegheaţi, cum ar fi, temperatura din încăpere, fumul, emanaţia de gaze periculoase sau explozive, flacără.

Instalatiile de detectare, semnalizare și avertizare incendiu pot avea următoarele elemente în componență:

 • Unul sau mai multe detectoare de incendiu(fum, caldura, flacara,gaz,etc.);
 • Echipament de control și semnalizare(ECS);
 • Dispozitive de alarmă incendiu;
 • Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă;
 • Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu;
 • Sistem de comanda a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului.

Instalaţiile de semnalizare a incendiilor trebuie să asigure:

 • detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 • anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri;
 • alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite;
 • avertizarea ocupanţilor din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea panicii.

Contact